over Frank Weil

visie & werkwijze

Goede architectuur moet ruimten creëren waarin je je goed voelt. Eenheid in je directe leefomgeving en de uitstraling van architectuur scheppen een positieve atmosfeer en verrijken je leven. Door zuiverheid in onze woonomgeving te brengen en het nodeloze weg te laten ontstaat een zekere esthetische schoonheid en kwaliteit. In essentie gaat het om “de manier van denken” niet om “de stijl” waardoor in het ontwerp diepte en authenticiteit kan ontstaan. 

In een geslaagd ontwerp ontstaat er in diepere zin een wisselwerking tussen huis en bewoner. Ons doel is uw wensen zo goed mogelijk te vertalen in een goed en persoonlijk voor u op maat gemaakt ontwerp. Het gaat erom dat u zich helemaal thuis voelt.

De studio is gespecialiseerd in het op maat ontwerpen van interieurs, eigentijdse villa’s, woonhuizen en appartementen. Daarnaast ontwerpen wij meubelcollecties voor gerenommeerde designlabels. Deze expertise in productdesign vertaalt zich in de verfijning van het interieurontwerp en de toepassing van hoogwaardige en natuurlijke materialen. Afhankelijk van de opdracht werkt de studio in teamverband samen met geselecteerde professionals.


brainstormsessie

Tijdens een brainstormsessie krijgt u persoonlijk advies van Frank Weil. Als leidraad is een brainstormsessie erg handig bijvoorbeeld bij de beslissing een huis afhankelijk van de mogelijkheden wel of niet te kopen. Ook bij verbouwingen voldoet vaak alleen ‘een creatief idee’ en is het niet altijd noodzakelijk om een geheel uitgewerkt plan op maat te laten maken.

Een brainstormsessie duurt ca. 2 uur en vindt bij voorkeur plaats op de locatie. De kosten bedragen €300,- incl. BTW.  Van belang is dat u zoveel mogelijk aanvullende informatie heeft zoals bestaande tekeningen. Daarnaast is het voor de beeldvorming van belang foto’s en bijvoorbeeld ideeën uit tijdschriften met inspirerende voorbeelden te overleggen. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over de brainstormsessie dan zie ik u reactie graag tegemoet.

philosophy & work method

Good architecture must create spaces in which you feel good. Unity in your immediate living environment and the presence of architecture creates a positive atmosphere and enriches your life. By including purity in our homes and leaving out the unnecessary a certain ethical beauty and quality comes into being.

In essence it is all about “the way of thinking” not about “the style”, which gives the design depth and authenticity. A successful design creates, in deeper sense, a synergy between the house and the inhabitant. Our aim is to translate your wishes in a good, personal, tailor-made design. The main goal is to make you feel completely at home.

The studio is specialized in personal customized designs of interiors, contemporary villas and private houses and apartments. Besides, we design furniture collections for well-known designlabels. The studio distinguish itself in integrating it’s expertise in product design in the whole architectural concept, aiming at unity and refinement. Depending on the assignment the studio work closely together with a team of selected professionals.

 

brainstorm session

During a brainstorm session you will receive personal advice from Frank Weil. A brainstorm session is useful as a guide, for example, by making the decision whether to buy a house or not, depending on the possibilities.  Also with renovations a creative idea will suffice. It is not always necessary to tailor-make a complete plan. 

A brainstorm session takes about 2 hours, preferably taking place at the location. The cost  of the session is € 300,- incl. vat. It is important to have as much as possible additional information e.g. existing drawings. It is also important for conceptualization to contribute photos and, for example, ideas from magazines, with inspiring images. Are you interested or would you like more information about the brainstorming sessions, I look forward to your reaction.

Architect Frank Weil